top of page
כלבים וחתולים מחכים לאימוץ שלכם 

העמותה מצילה בכל שנה מאות כלבים וחתולים, רובם בעלי עבר לא פשוט, חלקם בשיקום רפואי או התנהגותי, גורים צעירים הדורשים עבודה וכו׳. כל החתולים והכלבים מטופלים על ידינו באהבה עד שימצאו לעצמם בית מאמץ חם ואוהב לכל המשך חייהם.


ניתן להגיע ולאמץ כל יום בשבוע בין השעות 11:00-16:00.

האימוץ כרוך בתשלום סל אימוץ הכולל חיסוני משושה, תילוע, שבב ועיקור/סירוס.

כל מאמץ מתחייב בכתב לעקר/לסרס את בעל החיים.

 

כלבים לאימוץ

חתולים לאימוץ

bottom of page