קוויני

קוויני מתוקה ועדינה בת 5 חודשים. תהיה בינונית בבגרותה. קווני קצת חששנית אבל עם טיפת אהבה שהיא מקבלת, היא מתאהבת.
קווני תימסר תמורת סל אימוץ של עמותת גג לחיות 0547727821קווני